HEAD OFFICE

  • Rm9051,Jingchao building, No.5 Nongzhanguan south road, chaoyang district, Beijing, China

  • +86 10 6584 1835

  • +86 10 659 48356

  • zhangguohua@xtb.com.cn

  • lenghongjie@xtb.com.cn

  • +86 15210102213

  • xtbgreenhouse

Contact Form

Description

  • 3 + 23 =